header

Nordmenn flest er motstandere av den fremmedkulturelle masseinnvandring, men få tørr å ytre seg kritisk til myndighetenes tvangsinnføring av ”det fargerike fellesskap”. Dette fordi de nevnte myndigheter, lokalpolitikerne, de fleste redaktører og journalister, Utdanningsforbundet (Norsk lærerlag) og Den norske kirke, samt ”de intellektuelle” samlet har slått ned på alt av frimodige ytringer og protester mot landets innvandringspolitikk med en felles parole: ”Nei til rasisme og nazisme!”. Å kritisere landets innvandringspolitikk er selvsagt fullstendig legitimt og i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene, generelt de demokratiske retningslinjer vårt samfunn er tuftet på. FMI er blitt demonisert og tråkket på fra dag én. Derfor er det viktig at nettopp DU engasjerer deg ved å støtte FMI eller andre innvandringskritiske organisasjoner og/eller partier. Jo flere man er, jo mer alminneliggjør man FMI som organisasjon og synliggjør dens agenda.

Styret oppfordrer også medlemmene å gi beskjed til kontoret ved adresseforandring. Det vil lette vårt arbeid med å oppdatere medlemsregisteret.

Samtidig viser styret til pålegg fra årsmøtet og oppfordrer medlemmene til å huske å betale medlemskontingenten. Dermed sparer vi oss for tid og arbeid med å purre. Bidrag utover ordinær medlemskontingent, mottas med stor takk.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015