header

logo.2Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge. Gjennom folkeopplysning overfor allmennheten, de politiske parti og våre stortingspolitikere, retter vi søkelyset mot konsekvensene av masseinnvandringen og påvirkningen den har overfor befolkningen, landets kultur og offentlige religion. Herunder er det også viktig å sette fokus på den 3. verdens befolkningseksplosjon, dens dimensjoner og konsekvenser. Innvandringsstoppen som ble vedtatt av Stortinget i 1975 må respekteres, håndheves, og ikke gjøres illusorisk ved et mangfold av dispensasjoner.

tverrpolitiskFMI er tverrpolitisk. Derfor støtter vi ikke ett bestemt politisk parti, men oppfordrer Det norske folk ved valgene å gi sine stemmer til politikere som vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Våre medlemmer og sympatisører kommer fra de fleste politiske partier.

Året 1987 var et landssvikets år. Både Regjeringen og Stortinget kunne med Innvandringsstoppen i hånd ha grepet inn og satt en stopper for masseinnvandringen, men de unnlot å gjøre det. Alle dører inn til landet ble satt vidåpne, samtidig som Regjeringen trakk tilbake den norske politikontrollen fra Kastrup i Danmark. Dermed var det fritt fram for mennesker fra fjerne himmelstrøk å komme inn i landet. Norge hadde ikke vært vitne til noe lignende tidligere. Asylsøkere og flyktninger kom i stort antall og de fleste fikk opphold selv om de ikke oppfylte asyl- eller flyktningstatus. Dette var begynnelsen på dagens nasjonale situasjon med en økende negativ utvikling på kriminalstatistikkene, flere merkbare kulturkonflikter og en synligere identitetsløs fremtid for kommende generasjoner.

I 1987 ble det fra 145 krigsveteraner fra Andre verdenskrig sendt et brev til daværende Kong Olav V der det ble ytret bekymring over situasjonen. Brevet til Kongen ble skrevet av ubåtveteran John Våge Pettersen fra Karmøy. De så at frihetsverket som de selv og mange andre veteraner hadde gitt sitt liv og sin helse for ble skuslet vekk gjennom en asyl- og innvandringspolitikk som ville få tragiske følger for Norge som nasjonalstat. Dette var opptakten til FMI som senere samme år ble stiftet i Haugesund 4. oktober.

FMI mener at flerkulturelle samfunn splitter befolkningen. Foruten at vår egenart, kultur og religion blir utvasket og til slutt kan forsvinne, risikerer vi at sosiale goder som er opparbeidd gjennom generasjoner, blir rasert på grunn av minkende samhørighet og solidaritet, økt egoisme og mistillit mellom innbyggerne. Generelt et land med ringere livskvalitet. Historisk sett fører land med etnisk mangfold til konflikter mellom de ulike folkeslagene. Den verdenskjente statsviteren Robert D. Putnam presenterte sommeren 2007 en artikkel om etnisitet, samfunnsdeltagelse og sosial kapital gjennomført i USA. Hans eget forskningsfunn viste at etnisk mangfold gav mindre samhold. Les artikkelen her.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015