header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

innvandring pixabay com

Illustrasjonsbilde fra Pixabay.com.

Folketilveksten av etniske europearar går ned, og saman med høge aborttal vert det fødde for få barn til å holde folketalet oppe, men i globale bilde ser det heilt annleis ut. Befolkninga i verda har vokse frå 3,2 milliardar i 1963 til heile 7,9 milliardar i dag (okt. 2022), og det vert forventa å nå ein topp på ca. 10 milliardar om 40 år. At det er blitt for mange menneske på Jorda er hovudproblemet for rovdrifta på naturens resursar og fauna med følgjande forureining og forsøpling – og dette blomstrar i “shithole-land”. Det vert oversett av dagens “moterette” klima- og miljøaktivistar.

Tidlegare statsråd i Danmark, Bertel Haarder (V) skriv i ein artikkel i Berlingske Tidende at folketilveksten i Afrika “eksploderer”, og vi vil kome til å oppleve migrasjonsstraumar til Europa av eit hittil ukjent omfang i dei komande tiår. Han forventa at med ei slik utvikling ikkje kan unngå å forsterke ei rekke problem av dei krisene vi står overfor som til dømes matmangel, migrasjonsstraumar og terrorrørsler.

Berre i Nigeria som er den mest folkerike staten i Afrika, vil befolkninga auke frå dagens 220 millionar menneske til heile 800 millionar i 2100. Altså ein tilvekst som er større enn heile Europas befolkning i dag, som tel ca. 740 millionar – og som er minkande, om ein ser bort i frå innvandringa. Lagos, som tidlegare var Nigerias hovudstad, vil i same periode vokse frå ca. 21 millionar til rundt 85 millionar, tilsvarande Tysklands befolkning i dag. Haarder minner om at vi på relativt kort historisk tid kan få eit “nytt” Europa eller Tyskland relatert til folkemengda. Det heng saman med at berre dagens aldersfordeling i Afrika med svært store kull i reproduktiv alder, vil føre til enorm folketilvekst – og det sjølv om kvar kvinne ikkje føder meir enn to barn, noko som i seg sjølv er heilt usannsynleg.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Afrika slit med dårleg forvaltning av sine naturressursar, saman med korrupte statsleiarar og anna korrupsjon og etablering av terrorrørsler. I tillegg til at fleire land, i lang tid Kina, men no også USA, Frankrike og Russland kjempar om “Afrikas gunst”. Desse landa har ulike interesse på det afrikanske kontinentet. Det handlar om til dømes om å stoppe Russlands sal av våpen og leigesoldatar, samt hindre at andre land skal tappe kontinentet for ressursar til eiga vinning. Men kven som har ærlege interesse i Afrika er ikkje lett å seie. For størstedelen av den afrikanske befolkninga, særleg i dei fattigaste og mest urolege landa kan dette i sum gje same resultat; dei får problem å skaffe seg arbeid, og i alle fall eit arbeid som kan brødfø familien. Då er det å søkje lukka i Europa attraktivt, og det er blant anna difor Bertel Haarder trur vi vil sjå migrasjonsstraumar frå Afrika av ein hittil “usett skala”.

Og så kan vi ta med dei nye truslane mot Europa frå land som Tyrkia, Kviterussland og Russland, nemleg hybridkrig. Despoten i Tyrkia, Erdogan trua med å overfløyme Europa med emigrantar dersom han ikkje fekk store pengesummar frå EU. Og her kan ein no leggje til at fruktbarheita hos emigrantar i Tyrkia ligg på 5,3 barn per kvinne.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

Haarder peikar på at det er lite som er meir splittande for Vesten enn innvandring. Han viser til at Donald Trump vann på innvandringspolitikken, og at den er stadig Joe Bidens og Demokratane sin akilleshæl. Brexit blei eit resultat av lemfeldig innvandring til Storbritannia, og mange val er avgjort av innvandringsspørsmål, no sist i Sverige og Italia. Lista over konfl iktar skapt av innvandring er uendeleg – og det kan berre bli verre meiner Haarder, for når folketilveksten i Afrika “eksploderer” blir resultatet eit Europa som vil slite med gigantiske problem.

FMI har påpeika desse problema ved mange høve og løysinga på dei er allereie nedfelt i FMIs vedtekter som professor Harald Trefall så glimrande utforma i 1987. Asylinstituttet er forelda og må leggjast ned omgåande, og repatriering av innvandrarar som har bløffa seg til opphald i riket bør setjast i verk snarast om vi skal ha håp om å bevare Norge norsk.

Magnar A. Bakke

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1410 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015