header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

african child group g43c30324a 640 picabay com

"Arbeidskrafta" som Ola Borten Moe ynskjer seg i Norge? Bilde: Pixabay.com

Ope brev til statsråd Ola Borten Moe, regjeringa.

I avisa Norge i Dag nr. 27-2023 kan eg lese at du er uroa for at vi ikkje har nok arbeidskraft i landet. "Vi har penger",  "Men mangler folk", les eg at du seier.

Men Ola Borten Moe, kvar har det vorte av vår eiga arbeidskraft? Har ikkje Senterpartiet (Sp) vore saman med dei andre partia for å praktisere abortlova som fru Brundtland gjekk i spissen for å øydelegge landet med? Eg skal nemne for deg eit lite og enkelt, dog grufullt reknestykke: I snart 45 år har det vorte fjerna ca 12000 til 15000 born av vår eiga ætt årleg, tenk det, årleg. Om du seier 15000 foster årleg i 45 år då kjem du til eit grufullt tal, over ein halv million av våre born som ikkje fekk lov til å leve opp eller ikkje eingong verte fødde! Så kan du også ta med at i alle høve dei 20 eldste årsklassane sjølv ville vore i foreldregenerasjonen og skaffa deg, landet og oss alle den arbeidskrafta vi trong.

For ikkje lenge sidan fortalde Erna Solberg at også ho hadde stått på barrikadane som pressa gjennom lova, fordi kvinna skulle bestemme over eigen kropp, som det heiter. I mine øyrer høyrer det grufullt ut som argument. No seier den same fru Solberg at vi må føde fleire born, det vil ho nok få i massevis, men dei vil vel i stor grad ikkje vere norske. Det ynskjer ho visst heller ikkje, for i 2020 var ho i Tyskland og fortalde verda at om vi støttar dei vestlege verdiane om at alle er like, så har alle andre same retten til dette landet som det vi har, sjølv om vi har våre gamle slektsrøter til landet. Dette er ei så uhyrleg utsegn at det ikkje er tvil om at også ho vil skifte ut vårt folkeferd, slik dei aller fleste politikarar i dag ynskjer. Men har dei spurt oss nordmenn om vi vil miste landet vårt og avgå ved døden som folkeferd? (Filmen som viser dette panelet med Erna og nokre andre leiarar finns på nettet) Kva dei andre meinte om slik tale veit eg ikkje, men ho ville vel gå lengst når det gjalt å gi vekk landet vårt? Norske politikarar vil helst vere spydspissen når det gjeld å skaffe seg sjølve merksemd.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Fru Brundtland fekk slege denne lova gjennom, av henne som av alt vart kalla lege, og det var også ho som i 1986 tok over roret og opna for masseinnvandringa frå ikkje-vestlege land. Under eit Ap-landsmøte for nokre år sidan vart fru Harlem Brundtland hylle for å ha klart å få gjennom abortlova. Støre stod på talarstolen og ropte til henne: "Er du der Gro"? Ho skulle kome fram for å verte hylla for at ho klarte å få gjennom ei lov som har teke frå Norge kanskje rundt 1 million av vår trengde arbeidskraft. Og dette er altså dei som leiar Arbeidarpartiet. Ser du samanhengen her, Ola B. Moe? Ein drep ned vår eiga ætt og slekter for å framandgjere landet med "arbeidskraft" eller "turistar" frå fjerne og framande kulturar, religionar og framand etnisk tilhøyrighet! Minner her om at dei fyrste pakistanarane som trengde seg inn i Norge kom som "turistar", men som ikkje reiste tilbake til landet sitt. Eg kan skaffe deg boka av Magnhild Ullsvik Hansteen: "Norge for nordmenn? Skriften på veggen". Der vert sanninga om det som skjedde fortalt.

Eg har sendt liknande brev til statsråd, Kjersti Toppe, sjølvsagt utan å få svar. Dei på øverste trinn i samfunnet bryr seg lite med kva folket meinar, om det då ikkje er skryt vi framfører, vi skal berre vere veljarar og deretter teie og samtykke. Har også sendt brev til Per Lundteigen, men då eg ikkje har gjeve han og partiet hans skryt, så har eg fått svar tilbake at eg kunne slutte å sende mine meiningar til han.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

No merkar dei fleste land i Europa fylgjene av den framandinnvandringa som har vorte førd, og som Norge kunne vorte skåna for. Og som mange har åtvara mot utan anna enn kriminalisering og sjikane, og jamvel vald, for synspunkta. Men politikarane ville så inderleg bruke landet vårt for å vise seg fram i verda som klodens mest "godhjarta", sjølv om dette ville medføre nasjonalt sjølvmord og rasering av den nasjonalstaten som våre slekter gjennom tidene har bygd, stein på stein! Nei, folket har ingenting å bety når det kjem til eliten sine ynskje om eigen status og merksemd ute i verda. Mitt ærlege syn er at politikk er noko svineri, i alle fall slik den vert praktisert i vår tid - og i gamle Norge, landet mitt!

Norvald Aasen
Askvoll, 15.7.2023

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1235 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015