header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

hera

HERA: Lillesøsteren til WHO! Nesten ukommentert av systemmedia – og også av befolkningen – ble et annet helseforetak stiftet i Europa for rundt to år siden. Dette ble utløst av Korona-diktaturet, som det fremgår av kommisjonens offentlige kommunikasjon fra høsten 2020. Bilde: R24

Mens flere og flere uttrykker sin motstand mot de planlagte WHO-traktatene, har en svært kontroversiell «helsemyndighet» så langt fått lite oppmerksomhet. For rundt to år siden ble WHOs lillesøster lansert i EU: HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority). Formålet er en EU-dekkende koordinering av «helsekriser» og er en avvisning av suverenitet og grunnleggende rettigheter, fordi akkurat som Verdens helseorganisasjon WHO, presser EU på et transnasjonalt helsediktatur og åpner døren for overvåking og kontroll av befolkningen.

Den europeiske union (EU) ser på seg selv ikke bare som en økonomisk og monetær union, men nå også som en «europeisk helseunion» uten at dette er regulert eller godkjent i de forskjelllige lands parlamenter. Utløst av en innbilt og styrt korona-«krise» stiftet kommisjonen høsten 2021 et nytt helseforetak: HERA.

Økt overvåking og elektroniske helsejournaler
Ved faktiske pandemier eller kriser kan EU nå uavhengig erklære en «helsenødsituasjon» i sine medlemsland og beordre tiltak. Det erklærte målet er å handle på tvers av landegrensene og konvertere pandemihåndteringsinstrumentene som ble opprettet ad hoc på EU-nivå under korona-«pandemien» til en permanent struktur. Økt overvåking og elektroniske helsejournaler vil ytterligere undergrave enkeltindividenes grunnleggende rettigheter. Medlemsstatenes rapporteringsplikter åpner døren for kontroller og mulige restriksjoner – med drapsargumentene «helsevern» og «klimabeskyttelse».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Det offisielle ansvaret for helsespørsmål for mennesker og dyr er omfattende, alt fra det norske helsedepartementet og myndighetene i forbundsstatene til EU og globalt aktive organisasjoner som verdens helseorganisasjon (WHO).

HERA, kort oversikt:

  • Grunnlagt 16. september 2021 ved et kommisjonsvarsel og deretter formelt vedtatt.
  • Direkte tjeneste for EU-kommisjonen. Ledelse og organisering: Kommissær Stella Kyriakides, visegeneraldirektør Laurent Muschel.
  • Budsjett 6 milliarder euro innen 2027 for forebygging og beredskap, inkludert 1,3 milliarder euro i det første aktivitetsåret i 2022.'
  • I tillegg til koronaviruset – fokus på tre helsetrusler i første omgang: Antimikrobiell resistens, influensa og bioterrorisme.

HERA skal handle på tvers av landegrensene og blant annet erklære «helsenødsituasjoner» over hele EU og koordinere medisinske og ikke-medisinske mottiltak på tvers av EU. Slike krefter har vært godt kjent for mange mennesker siden korona, da de er en en-til-en påminnelse om WHOs vidtrekkende innsats.

WHO og dets bidragsgivere jobber aktivt for å utvide sitt mandat. Massive endringer i det internasjonale helsereglementet (IGR2005) og en ny pandemiavtale forhandles for tiden med representanter for de 194 WHO-medlemslandene. Ferdigstillelse og oppløsning er planlagt i mai 2024.

Vi har tidligere publisert disse artiklene om det kommende WHO diktaturet og forringelsen av den siste rest av norsk uavhengighet:

http://fmi.no/2735-who-og-deres-stottespillere-er-snart-i-mal-verdens-helsediktaturet-er-na-innenfor-rekkevidde-200823.html

http://fmi.no/2766-norge-avgir-na-den-siste-rest-av-suverenitet-til-who-pa-veien-mot-det-totale-diktatur-er-allerede-beslutninger-fattet-og-snart-skal-ordre-folges-fra-en-privatfinansiert-organisasjon-141023.html

Kommisjonen har som mål å styrke Europas evne til å forebygge, oppdage og reagere raskt på helsekriser ved å sikre utvikling, produksjon, anskaffelse og rettferdig fordeling av viktige medisinske mottiltak. HERAs kjerneoppgaver inkluderer nødhjelpstiltak ved krise, forskning og utvikling, sammenligning av produksjonskapasitet, ordnede anskaffelser eller sikre forsyningskjeder for «medisinske mottiltak» som medisiner, vaksiner, diagnostiske tester eller personlig verneutstyr (hansker, masker). Som en kvasi tredje pilar er HERA ment å støtte arbeidet til European Center for Disease Control (ECDC) og European Medicines Agency (EMA). Samtidig styrket kommisjonen også mandatene til ECDC og EMA.

Kritikk og bekymring er på sin plass
Personlig ansvar for helse og bevisst myndiggjøring av enkeltmennesker? Ikke når det gjelder psykopatene i Brussel!

Koordinering, avstemning eller til og med en felles innsats fra EUs medlemsland i tilfelle helsekriser kan i visse tilfeller være hensiktsmessig. Det som derimot må komplett avvises er den absolutte fullmakten om et helsediktatur som EU-kommisjonen – i likhet med WHO – nå har vedtatt ved opprettelsen av HERA.

Likhet og teknokrati for enhver pris
HERA er derimot ment å sikre at EU og dets medlemsland raskt kan iverksette de mest avanserte medisinske og andre tiltakene ved en helsesituasjon.

Tusenvis av år med helsekunnskap, regionale og etiske forhold, samt en nasjonal helhetlig helsetilnærming blir fullstendig ignorert!

Likeledes tilnærmingen til offentlig helsevesen og forebygging (folkehelse). Deres kjernekompetanse ligger i oversikten over de mest mangfoldige spesialistdisiplinene. Det å se på et bredt spekter av delområder som epidemiologi, sosialmedisin, helsefremming og forebygging, helsepolitikk og medisinsk etikk fører til en helhetlig forståelse, samt spredning av relevant informasjon og forebygging av sykdommer i befolkningen.

Når vi ser på det store bildet, er ikke dette de avgjørende lærdommene fra tre år med mislykket og grunnlovsstridig korona-politikk?

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

Ville ikke en omfattende og etisk diskusjon om gain-of-function (GoF) forskning være helt nødvendig. GoF er et område for biomedisinsk forskning der forskere utstyrer en organisme (f.eks. bakterier eller virus) med nye evner og akselererer mutasjonsprosesser. Målet med denne forskningen er å tilpasse overførbarhet, virusets (grad av patogenisitet, spesielt aggressivitet og toksisitet) eller antigenisitet. I et positivt tilfelle gjør dette det mulig å bedre forutsi nye infeksjonssykdommer og utvikle vaksiner, men i et negativt tilfelle gjør det det også mulig å utvikle helt nye patogener og til og med biovåpen.

Hvorfor samarbeider ikke WHO og EU aktivt om disse viktige spørsmålene? Hvorfor holdes ikke den nødvendige etiske og moralske diskusjonen med alle interessenter, inkludert kritiske eksperter og borgere – om potensialet, men også risikoene?

HERA betyr konstant overvåking kontra integritet og databeskyttelse!
Av stor bekymring er den planlagte opprettelsen av et styrket, integrert overvåkingssystem på EU-nivå, basert på elektroniske helsejournaler og harmoniserte datasett, dataanalyse og kunstig intelligens, samt sosiale medier. Det er også et tidlig varslingssystem i sanntid. Det kreves omfattende datautveksling og medlemslandene er forpliktet til å utvide sin rapportering om helsesystemindikatorer

  • Undergraving av databeskyttelse er forprogramert og uunngåelig!
  • Overvåkingssystemene og IT-instrumentene som er opprettet åpner døren for alle elektroniske, sosiale og økonomiske kontroller og restriksjoner. Ikke bare i Norge og Europa, men til og med over hele verden!

Tilsidesettelse av selvbestemmelse over egen helse
Hvorfor proklamerer EU at alle disse medisinske mottiltakene (fra vaksiner, diagnostiske tester til beskyttelsestiltak) alltid må komme «alle borgere» til gode, enten det er helserelatert eller ikke, enten det består en risiko eller ikke?

Modige mennesker og kritikere blir ikke hørt. EU-kommisjonens tilnærminger ignorerer fullstendig ethvert individuelt ansvar for mennesker i helsespørsmål! Imidlertid må grunnleggende rettigheter og retten til fysisk integritet håndheves med alle midler – overfor EU.

Kan man forvente at EU regionen Norge, representert med stortingspartiet og de statsfinansierte disiplene i systemedia opplyser befolkningen om hvordan og hvorfor HERA virkelig ble etablert, da...

HERA vil ikke kunne jobbe selvstendig og uavhengig, da de er organisert som et generaldirektorat i EU-kommisjonen.

Nettredaksjonen

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 113 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015