header

Spørsmål:

"I påsken brukte en i NRK ordet "masseinnvandringen" i et tv-program. Jeg tror han snakker bergensk. Det kan være at han heter Torbjørn Morvik.
 
Norge mangler et nasjonalsosialistisk parti. Mange innvandringsmotstandere er nasjonalsosialister. Et nasjonalsosialistisk parti kunne fått mange stemmer. Jeg tror jeg stemte Frp, men jeg liker ikke mesteparten av dees politikk. Jeg ville heller stemt Ap hvis de var mot innvandringen og for repatriering ved hjelp av økonomisk hjelp til de som vil reise hjem til sitt eget land. Det kommer ikke til å være noe strandsone igjen i Bergen og omland hvis Frp får viljen sin, og rovdyrene kommer til å bli utryddet. (Ulv og bjørn ble utryddet i Norge.) Hvis vi får et nasjonalsosialistisk parti, må det være mot bompenger, mot formueskatt for de med bankinnskudd under tre millioner og ikke annen formue, mot eiendomsskatt og årsavgift på biler, mopeder og traktorer, og for gratis innenriksbilferger. Det må være mot lagring av CO2 i hulrom i Nordsjøen eller på land. CO2-en kan lekke ut og drepe mange. Regjeringen kan kaste vekk 30 milliarder på å få bygget CO2-renseanlegg. På svensk tv ble det sagt at Sleipnerfeltet har injisert CO2 i ti år i olje- eller gassbrønner. Da må renseanlegget på Mongstad være en bløff. Det er ikke sikkert at den globale oppvarmingen skyldes CO2."

Mh
Ola Normann

Svar:

"Alle parti som kaller seg nasjonalsosialistiske vil bli assosiert med Det Tyske Nasjonalsosialistiske Parti, Hitlers naziparti.  Og bli fullstendig nedvurdert av den grunn.  De vil derfor få få stemmer.  Etter over 20 år i aktivt arbeid mot masseinnvandringen har jeg ikke møtt noen nasjonalsosialist, så det er neppe mange partistemmer å hente der.  Hitlers naziparti var kjennetegnet av stor brutalitet og rettsløshet.  Hitler selv var antagelig litt gal, han ansåg seg for å være en dyktig millitær leder uten å ha slike kunnskaper eller erfaring.  Hans detaljinngripen førte til store millitære katastrofer for Tyskland.

Men for et parti eller en person å kalle seg nasjonalistisk eller nasjonalist er ok, for nasjonalisme bygger på ideen om eget land og selvstyre for et etnisk folk.  Dette er også i hovedsak gjennomført i Europa."

Hilsen
Bjørn Voldnes


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015