header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

rekvisisjon

Diktaturet Norge: Kommunisme i praksis!

Det er justis- og beredskapsdepartementet som har sendt et forslag ut på høring om en midlertidig endring i utlendingsloven. Blir forslaget vedtatt, kan staten rekvirere boliger for å huse «flyktninger».

Begrunnelsen byråkratene i departementet benytter er selvmotsigende og underslår fakta. De påstår at først og fremst at forslaget skyldes den kommende bølgen av nyankomne ukrainere og at ekspropriasjon av privateiendom må bli en mulighet.

Hva de ikke nevner er hordene med negre og arabere, ofte med islamsk bakgrunn, som regjeringen også masseimporterer, i tillegg til familiegjenforeninger.

I UDIs siste rapport skisseres tre scenarioer, hvorav ett er at de regner med at det vil komme over 120.000 mennesker fra Ukraina i 2024.

De fleste som ankommer Norge gjør dette fordi de vet at de kan nyte livet i en sosial hengematte, betalt av oss skattebetalere
Vi lurer på hvorfor UDI, justis- og beredskapsdepartementet og regjeringen inviterer disse hordene nettopp til Norge og hvorfor kommer det så mange til akkurat Norge?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Kjenner de ikke til Dublin-prinsippet som klart definerer at hvis en «flyktning» er ankommet et sikkert land, er dette landet forpliktet til å sørge for nødhjelp og innkvartering.

Hvorfor kommer de til Norge? Kan det være de altfor gode sosialordningene de blir tilbudt, og nå skal de kanskje flytte inn i ditt hjem, mens du må flytte ut?

Her et lite utdrag fra en tidligere publisert artikkel som en gjesteskribent bidro med om utfordringen med disse ukrainerne:

«De aller, aller fleste arbeider ikke, men lever mer enn godt av våre skattepenger...

Ukraina forventer at alle europeiske stater som har tatt imot ukrainske flyktninger nå vil deportere mennene som er i stand til militærtjeneste tilbake til hjemstaten. De vil da rekrutteres av hæren og gitt de enorme urapporterte tapene, bli fraktet til fronten så raskt som mulig.

Polen og Spania har allerede begynt å deportere ukrainske menn som er skikket til militærtjeneste og nå må også Norge deportere de ca. 7000 som lever her i en sosial hengematte.

Eller har disse Ukros ingen fedrelandsstolthet og ære?

Det er et eksplosivt problem knyttet til antallet ukrainske menn: Alle menn mellom 18 og 60 år som er underlagt militærtjeneste har unndratt et statlig forbud mot å forlate landet – uansett midler. Dette betyr at Norge juridisk sett beskytter lovbrytere.»

Hele artikkelen kan du lese her:
https://fmi.no/2753-problemet-med-desertorer-og-velstaende-ukrainere-i-europa-200923.html

Statsdiktaturet i Norge utvides ytterligere: Snart forhold som i kommunist-Kina
Hvis forskriftshjemmelen blir tatt i bruk, kan Statsforvalteren etter lovforslagets tredje ledd, utøve rekvireringsrett for fast eiendom etter bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven kapittel VII og forskrift 14. februar 2022 om sivilforsvaret kapittel 8.

Disse bestemmelsene gir blant annet staten rett til å kreve avstått eiendomsrett, bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom og regulerer nærmere hvilke prosedyrer som skal følges ved rekvirering, inkludert bestemmelser for økonomisk kompensasjon. Slik rekvireringsrett skal bidra til at nødvendige fasiliteter raskt kan fremskaffes i situasjoner der frivillige ordninger ikke fører frem.

Kjøp tidligere utgaver av Norge Er Vårt. Enkeltnummer kr 65,–. To nummer (årlige) kr 120,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

Visste du at sivilbeskyttelsesloven også gir hjemmel for å kunne kreve eiendomsrett til fast eiendom?

Det nye lovforslaget har følgende ordlyd:
«Paragraf 95 a Fullmakt til å gi midlertidig forskrift om at statsforvalteren kan pålegge kommuner å etablere og drifte et innkvarteringstilbud til asylsøkere og bestemmelse om rekvireringsrett.»

Her er høringsnotatet fra 24/10 og hvor høringsfristen er satt til 5/12 d.å.:
https://g.acdn.no/scrinium/ece5/5-17-1172474/frem/2023/11/1/19/h%C3%B8ringsnotatet.pdf

Hvis lovendringen blir vedtatt, noe vi dessverre ser på som mer enn realistisk, må vel for fanden befolkningen våkne opp og innse at det parlamentariske demokratiet i Norge faktisk er en form for totalitær kommunisme.

Nettredaksjonen

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 219 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015